Starzino Casino: Algemene Voorwaarden

1. Algemene Regels:

  1. Deze Algemene Voorwaarden (Ā«AVĀ» of Ā«OvereenkomstĀ») vormen een bindende overeenkomst en regelen de contractuele relatie tussen 3-102-897762 LTDA, hierna te noemen Ā«StarzinoĀ» of Ā«WijĀ», Ā«OnsĀ»; of Ā«OnzeĀ»; en U, als gebruiker en klant, hierna te noemen Ā«GebruikerĀ» of Ā«UĀ» of Ā«UwĀ» van de starzino.com website via gerelateerde internet-, mobiele of andere platforms.
  2. De Gebruiker moet alle AV in deze Overeenkomst zonder wijzigingen lezen, ermee akkoord gaan en ze accepteren, inclusief die AV die hieronder uitdrukkelijk zijn vermeld en die door verwijzing zijn opgenomen, voordat de Gebruiker een actieve, geregistreerde Gebruiker van Starzino kan worden. Deze Overeenkomst treedt in werking zodra u op de knop „Ik ben minstens 18 jaar oud en ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid“ klikt, waarmee u aan Starzino aangeeft dat u deze AV hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Door gebruik te maken van de Website geeft u ook aan dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Deze Overeenkomst is ook van toepassing op alle diensten die via mobiele apparaten worden geleverd, inclusief downloadbare applicaties. Alle verwijzingen naar het gebruik van de Website worden beschouwd als verwijzingen naar het gebruik van onze diensten die voor mobiele apparaten worden geleverd.
  3. 3-102-897762 LTDA kan deze Overeenkomst of enig(e) recht(en) en/of verplichting(en) van tijd tot tijd wijzigen en/of toewijzen. De Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid worden op de Website gepubliceerd en kunnen op elk moment worden gewijzigd. De nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden treedt onmiddellijk in werking na het klikken op de checkbox „OK“ volgend op de tekst van de genoemde AV en het bevestigen dat de Gebruiker de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid heeft gelezen en ermee akkoord gaat, die aan hem/haar worden gepresenteerd vĆ³Ć³r gebruik van de website. Door de Website, de Diensten of de software aangeboden door 3-102-897762 LTDA te blijven gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de AV evenals aan de laatste wijzigingen hiervan. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen in deze AV, mag de Gebruiker onze diensten niet gebruiken of benaderen, en moet hij ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Om misverstanden en geschillen op een later tijdstip te voorkomen, kunnen Gebruikers deze AV afdrukken. 3-102-897762 LTDA kan deze Algemene Voorwaarden in een aantal talen publiceren en zal dezelfde principes weerspiegelen. Dit wordt gedaan voor informatieve doeleinden en om Gebruikers te helpen. Het is echter de Engelse versie die de juridische basis vormt van de relatie tussen U en 3-102-897762 LTDA. Mocht er een discrepantie zijn tussen de AV in de Engelse versie en de versie in een andere taal, dan prevaleert de Engelse versie., fungeert als een EU-EEA vertegenwoordiger van de gelicentieerde entiteit 3-102-897762 LTDA.
  4. 3-102-897762 LTDA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren en/of te annuleren waar het gebruik van de diensten illegaal is.

2. Geschikte Gebruikers:

3. Registratie van Gebruikersaccount

4. Verplichtingen van de Gebruiker en Gebruik van het Account

5. Inactief Account

6. Stortingen / Betalingen

7. Uitbetalingen

8. Kosten en Belastingen

9. Mislukte / Afgebroken Spellen

10. Anti-Fraudebeleid

11. Nultolerantie Tegen Misbruik Van Promo-Spellen

12. Intellectueel Eigendom

13. Bijzondere Bepalingen Met Betrekking Tot Acceptatie Van Virtuele Valuta Voor Starzino

14. Risicobeperkingen

15. Beperking van Aansprakelijkheid

16. Salvatorische Clausule

17. Toewijzingen

18. Schadeloosstelling

19. Toepasselijk Recht En Geschillenbeslechting

20. Klachten / Verbintenis tot Beslissingen

21. Kennisgevingen

22. Privacybeleid en Verwerking en Opslag van Persoonlijke Informatie